Jämför lånealternativ från över 50 långivare på ett ställe

TIPS: Om du ansöker om flera lån, är chansen för beviljande betydligt större. Kom ihåg att en låneansökan alltid är 100 % utan bindande krav.

LånebeloppAlle
Min. ålderAlle
Långivarnas ränta är rörlig, sätts individuellt och varierar mellan 2,95%-26%. Exempel: Annuitetslån 149 000 kr på 13 år. Nom.ränta: 5,49%. Eff. ränta: 5,76% per 2020-04-23. Totalt att betala 161 123 kr. Månadskostnad: 1 339kr. Startavgift: 495 kr. Aviavgift: fr.0 kr/mån.
Långivarnas ränta är rörlig, sätts individuellt och varierar mellan 2,95%-26%. Exempel: Annuitetslån 149 000 kr på 13 år. Nom.ränta: 5,49%. Eff. ränta: 5,76% per 2020-04-23. Totalt att betala 161 123 kr. Månadskostnad: 1 339kr. Startavgift: 495 kr. Aviavgift: fr.0 kr/mån.
Representativt exempel: Om du lånar 25 000:- i 84 månader så betalar du 593:-/mån (administrationsavgift tillkommer: 19:-/mån vid autogiro, annars 39:-/mån). Totalt betalar du 51 432:-, baserat på fast ränta 21,60%, effektiv ränta 26,44% (2020-07-01), uppläggningsavgift 595:- (som läggs till lånet) och autogiro. Exemplet är beräknat utifrån att avtalets betalningsplan följs.
Representativt exempel: Om du lånar 25 000:- i 84 månader så betalar du 593:-/mån (administrationsavgift tillkommer: 19:-/mån vid autogiro, annars 39:-/mån). Totalt betalar du 51 432:-, baserat på fast ränta 21,60%, effektiv ränta 26,44% (2020-07-01), uppläggningsavgift 595:- (som läggs till lånet) och autogiro. Exemplet är beräknat utifrån att avtalets betalningsplan följs.
Representativt exempel: Om du lånar 25 000:- i 84 månader så betalar du 593:-/mån (administrationsavgift tillkommer: 19:-/mån vid autogiro, annars 39:-/mån). Totalt betalar du 51 432:-, baserat på fast ränta 21,60%, effektiv ränta 26,44% (2020-07-01), uppläggningsavgift 595:- (som läggs till lånet) och autogiro. Exemplet är beräknat utifrån att avtalets betalningsplan följs.

Ränteex.: Annuitetslån 18 år, 250 000:-, rörlig ränta 5,77 % (start-/aviavg. 0:-) ger eff. ränta 5,92 %, tot. belopp 402 453:-, kostnad 1 863:-/mån (216 avbet.). Individuell ränta 2,95–29,5 % (effektiv ränta 2,99–33,83 %).

Annuitetslån 15 år, 600 000:-, rörlig ränta 5,55 % (start-/aviavg. 0:-) ger eff. ränta 5,69 %, tot. belopp 885 318:-, kostnad 4 918:-/mån (180 avbet.). Räntor 170920. Individuell ränta 2,95–29,5 % (effektiv ränta 2,99–33,83 %).
Räntan är rörlig och sätts individuellt utifrån dina förutsättningar. Återbetalningstid 1-18 år. Ex. annuitetslån 100 000 kr med start-/aviavgift 0 kr, återbetalningstid 5 år, rörlig ränta 4,85 %, effektiv ränta 4,96 % ger månadsbetalningar om 1881 kr och totalt betalningsbelopp 112 860 kr.
Exempelkostnad - annuitetslån med startavgift: 300 kr, avi-avgift: 0 kr, ränta: 6 %, effektiv ränta: 6.23 %, totalt att betala: 168 861 kr. Räntan är rörlig och sätts individuellt utifrån dina förutsättningar.
Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 100 000 kr med 9 års löptid, nominell ränta 5,64% och 0 kr i uppläggnings-/avi­­avgift blir den effektiva räntan 5,79%. Totalt belopp att betala: 127 764 kr. Månads­­kostnad: 1 183 kr fördelat på 108 betalningstillfällen.
Annuitetslån 14 år, 250 000:-, rörlig ränta 4,30 % (start-/aviavg. 0:-) ger eff. ränta 4,39 %, tot. belopp 333 144:-, kostnad 1 983:-/mån (168 avbet.). Räntor 170920. Individuell ränta 2,95–29,5 % (effektiv ränta 2,99–33,83 %). Återbet. tid 1-15 år
Vid kontouttag om 10 000 kr är 30 dagars lånekostnad 330,00 kr (dagsränta 0.1085 %). Beräknad effektiv ränta för en kredit på 10 000 kr är 47.64 %. Vid ett uttag om 10 000 kr är den lägsta månatliga betalningen 400 kr. Oavsett lånebelopp, är den månatliga räntan 3.3 %. Övriga avgifter: Uppläggningsavgift 0 kr. Uttagsavgift 0 kr. Aviavgift 0 kr per epost.
Räkneexempel: Annuitetslån 15 år. Effektiv årsränta 5.56 %. Ett lån på 600 000 kr kostar då 4 877 kr/månad (180 avbetalningar), dvs totalt 877 878 kr. Ingen start-/aviavgift. 5.42 % nominell ränta
Representativt exempel: Om du lånar 25 000:- i 84 månader så betalar du 593:-/mån (administrationsavgift tillkommer: 19:-/mån vid autogiro, annars 39:-/mån). Totalt betalar du 51 432:-, baserat på fast ränta 21,60%, effektiv ränta 26,44% (2020-07-01), uppläggningsavgift 595:- (som läggs till lånet) och autogiro. Exemplet är beräknat utifrån att avtalets betalningsplan följs.
Låneexempel vid tilldelat lån på 100 000 kr under 5 år, nominell ränta 8,9 %, effektiv ränta 10,28 %, uppläggningsavgift 495 kr, totalt 126 971 kr. Exemplet förutsätter att lånet betalas tillbaka med lika stora månadsbelopp på 2 116 kr under 5 år.
Ett lån taget XXXXX med kreditbelopp på 5 500 kr till 38,4 % bunden årlig kreditränta med en återbetalningstid på fem (5) månader som återbetalas genom fem (5) avbetalningar om ca 1 792 kr, ger en effektiv ränta på totalt 1 051 %. Totalt att betala är 9 339 kr, av vilket 3 000 kr utgörs av kreditförmedlingsavgift för den kreditförmedlingstjänst Savelend tillhandahåller och 60 kronor i aviavgift per avi. Kreditförmedling sker i samarbete med Savelend’s peer to peer lending.
Ett lån taget 2020-05-01 med kreditbelopp på 5 500 kr till 38,4 % bunden kreditränta med en återbetalningstid på 5 månader, med fem avbetalningar om ca 1 792 kronor, totalt 3 000 kr förmedlingsavgifter och 60 kronor i aviavgifter, ger en effektiv ränta på totalt 1 051 % och ett sammanlagt belopp om 9 339 kr. Kreditförmedling sker i samarbete med Savelend’s
Vid en rörlig ränta på 5,00 % är den effektiva årsräntan 5,56 % för ett annuitetslån på 100 000 kr med 6 års återbetalningstid med totalt 72 återbetalningar och 0 kr uppläggningsavgift. Givet oförändrad ränta och att du betalar aviseringsavgift 20 kr/mån (0 kr vid autogiro) blir det totala beloppet att återbetala 117 583 kr och månadskostnaden 1 650 kr. För närvarande individuell ränta 3,70 %-9,90 % (effektiv ränta 3,76 %-10,36 %). Kreditgivare MedMera Bank AB (2020-03-01)
En kredit på 5 000 kr till 39,5 % ränta med en återbetalningstid på sju månader (med sex återbetalningar om 942,46 kr, 1 196,63 kr, 1 165,38 kr, 1 134,14 kr, 1 102,90 kr, 1 071,65 kr samt 1 040,41) och 695 kr i uppläggningsavgift, 695 kr i förlängningsavgift samt 420 kr i aviavgifter ger en effektiv ränta på totalt 109,61 %. Det totala beloppet att återbetala är 7 653,57 kr.
Räkneexempel: Annuitetslån 20 år, belopp 600 000:-, rörlig ränta 5.95%, uppläggskostnad 0:-, aviavgift 0:-, ger en effektiv ränta på 6.11 %. Totalt belopp att återbetala 1 027 512:-. 240 avbetalningar. Räntekostnad 427 512:-. Individuell ränta varierar från 2.95 - 29.5% med effektiv ränta från 2.99 - 33.83%. Återbetalningstid 1-15 år.
Kreditgräns: 5 000 - 30 000 kr. Minsta månadskostnad är 6 % av utestånde skuld eller 350 kr, vilket som är högst. Lånexempel (2019-11-01): Ett uttag om 15 000 kr/12 mån/12 aviseringar/Uppl.avg. 320 kr/Avi.avg. 35 kr (35x12, totalt 420 kr)/1 st Uttag.avg 49 kr/Månadsbelopp 1 750 kr (snitt)/Totalbelopp 20 996 kr/Rörlig ränta 39,3 %/ Effektiv ränta 56,73 %.
Lånexempel: Ett uttag om 15 000 kr/12 mån/12 aviseringar/Uppl.avg. 320 kr/Avi.avg. 35 kr (35x12, totalt 420 kr)/Uttag.avg 49 kr/Månadsbelopp 1 750 kr  (snitt)/Totalbelopp 20 996 kr/Rörlig ränta 39,3 %/ Effektiv ränta 56,73 %
Ränteex.: Annuitetslån 10 år, 180 000:-, rörlig ränta 6.65 % (startavg. 0:- / aviavg. 0:-) ger eff. ränta 6.86 %, tot. belopp 246 915:-, kostnad 2 058:-/mån (120 avbet.). Räntor 2020-01-17. Individuell ränta 2,95–29,90 % (effektiv ränta 2,99–34,36 %). Återbet. tid 1-20 år.
Exempel: Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 100 000 kr med 9 års löptid, nominell ränta 5,50% och 0 kr i uppläggnings-/avi­­avgift blir den effektiva räntan 5,64%
Räntan är rörlig och sätts individuellt. Annuitetslån 150 000 kr, 10 år, nom. ränta 6.4%, start-/aviavg. 0 kr ger eff. ränta 6.59%. Totalkostnad: 203 472 kr eller 1 696 kr/månad (120 avbet.). Återbet. tid 1-20 år. Nom. ränta 2,95%-29,90%. Uppdaterat 2020-08-10.
Representativt exempel: Om du lånar 25 000:- i 84 månader så betalar du 593:-/mån (administrationsavgift tillkommer: 19:-/mån vid autogiro, annars 39:-/mån). Totalt betalar du 51 432:-, baserat på fast ränta 21,60%, effektiv ränta 26,44% (2020-07-01), uppläggningsavgift 595:- (som läggs till lånet) och autogiro. Exemplet är beräknat utifrån att avtalets betalningsplan följs.
Låna 5 000 kr i en månad. Uppläggningsavgift 395 kr, administrationsavgift 0 kr, nominell bunden ränta 39 %, effektiv ränta 265,5 %, totalt att återbetala 5 570,34 kr (5 570,34 kr per en månad).
Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 100 000 kr med 9 års löptid, nominell ränta 5,50% och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 5,64%
Räkneexempel: Annuitetslån 12 år, belopp 350 000:-, rörlig ränta 6.51%, uppläggningskostnad 350:-, aviavgift 29:-, ger en effektiv ränta på 6.90 %. Totalt belopp att återbetala 509 759:-. Månadskostnad 3 538:- fördelat på 144 avbetalningar. Räntekostnad + avgifter 159 759:-. Individuell ränta varierar. Uppdaterat 2021-03-11.
Räkneexempel: Annuitetslån 12 år, belopp 350 000:-, rörlig ränta 6.51%, uppläggningskostnad 350:-, aviavgift 29:-, ger en effektiv ränta på 6.90 %. Totalt belopp att återbetala 509 759:-. Månadskostnad 3 538:- fördelat på 144 avbetalningar. Räntekostnad + avgifter 159 759:-. Individuell ränta varierar. Uppdaterat 2022-03-11.

Prenumerera på nyhetsbrevet och få olika lånealternativ mejlade till dig

Hur fungerar det?

Ansök om lån
Underteckna lån
Ta emot pengarna

Vilka är fördelarna?

100 % gratis
Oberoende och opartisk
Snabbt svar

Frågor om nätlån av pengar och Smartbanker.se

Hitta svaret här eller kontakta oss eller använd vår FAQ.

Illustration of a traditional bank with classic columns
Låna pengar på nätet

Om du inte är upptagen i något kreditregister, finns det otaliga möjligheter att låna pengar på nätet.
Det billigaste lånet kommer alltid att vara ett kreditlån mot säkerhet. Det kräver dock att man har frivärde i någon form av egendom. Det näst billigaste lånet är normalt sett banklånet. De senaste åren har det blivit mycket svårare att få ett banklån beviljat. Man skyller på finanskrisen och bankernas ökade krav på säkerhet, då de har blivit rädda för att folk inte ska kunna betala tillbaka lånet.
Därför har vi skapat den här sidan. Vi erbjuder inga lånealternativ själva, utan tipsar dig om var du kan hitta de billigaste lånen utöver på banker och hypoteksinstitut. Det finns många fallgropar som du måste passa dig för när du ger dig in på den privata lånemarknaden. Om du inte är tillräckligt uppmärksam, riskerar det att sluta med ett alldeles för dyrt lån.

Vem kan låna pengar på nätet

Så länge man är över 18 år, bosatt i Sverige och inte är upptagen i något kreditregister, kan man låna pengar på nätet. De enskilda långivarna har dock sina egna specifika krav som du måste uppfylla för att kunna låna, så det är mycket viktigt att du läser igenom dessa.

Fördelen med lån på nätet

Förr var det mycket dyrt att låna pengar privat eller på nätet. Även om det är dyrare att låna på nätet än att låna från banken, utgör många av nätlånen de billigaste lånen utan säkerhet. Det betyder att du kan låna pengar även om du hyr en bostav och/eller inte har bil. Med andra ord tas ingen pant på dina ägodelar.

Girl hand touching screen on modern mobile smart phone. Close-up image with shallow depth of field focus on finger.

Hitta det billigaste lånet

Nedan kan du läsa mer om att låna pengar – hur du lånar på bästa och billigaste sätt och vad det är viktigt att tänka på.

Låna pengar

Effektiv ränta eller effektiv årsränta omfattar ALLA lånekostnader från grundkostnader och avgifter till räntor etc. Alla långivare MÅSTE ange effektiv ränta, så vi rekommenderar inte att du tar ett lån där denna information inte finns angiven.

När du jämför dina lånealternativ, är det den effektiva räntan du ska titta på och inte räntan. En långivare kan locka med en låg ränta men sedan har den mycket höga avgifter, vilket gör att du kommer att betala ett mycket högre pris i slutändan.

Om du t.ex. lånar 10 000 kr och din effektiva ränta är 15 %, så betalar du 1 500 kr per år för att ha lånet.
Ett vanligt konsumentlån har normalt en effektiv ränta på 4–18 procent.

Om du lånar pengar på nätet, får du naturligtvis också ränte- och skatteavdrag på lånet, precis som när du lånar på banken eller hypoteksinstitutet.

I de flesta fall är det den berörda långivaren som rapporterar in ditt avdrag till Skatteverket. Vi rekommenderar dock att du alltid kontrollerar om avdraget står med i din årsredovisning.

Det viktigaste när du tar ett lån är att du följer de betalningsfrister som avtalats. Om du hamnar i en situation där du inte kan följa det undertecknade avtalet och inte betala i tid, är det YTTERST viktigt att du inte bara slänger påminnelserna och glömmer allt om lånet.

Kontakta istället långivaren och försök att få ordning på sakerna. I värsta fall kan brott mot låneavtalet leda till att du blir registrerad som en dålig betalare (kreditinstitut). Detta kommer att göra det svårt för dig att ingå finansiella avtal i framtiden.

Kom ihåg: Låna pengar med omtanke!!!

Näter är fullt med guider som jämför olika lånealternativ. Det är stor skillnad i kvalitet på de olika jämförelsesidorna, så man bör vidta försiktighet. Alla låneguider är privata och långivarna betalar mycket pengar för att få sina lån visade på sidorna.

Du bör ana oråd om en viss sida visar lån som påstås vara de billigaste för dig eller som du tjänar mest på.

Med detta sagt, finns det också många bra guider på marknaden och fördelen med en guide är att du har möjlighet att jämföra flera lån och välja det med den lägsta effedkktiva räntan.

Vi rekommenderar att du letar efter guider på Trustpilot. Där kan du ta del av recensioner av dem innan du använder dem.

Smartbanker – vi hittar det bästa lånet för dig